FAST ve KOLAS’ın sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Bankacılıkta Yeni Bir Dönem ile Gelen Kolaylıklar Bilgisayar ve internet teknolojilerinin hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte bankacılık işlemlerinde de köklü değişimler yaşanıyor. Türkiye'de yasal düzenlemelerle desteklenen dijital bankacılık ile hayatımıza giren son yenilikler arasında FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ve KOLAS (Kolay Adresleme Sistemi) yer alıyor. Her iki uygulama da banka müşterilerinin para transferi [...]

Finansal Süreçlerin Dijital Evrimi: Nakitsiz ve Kartsız Toplum

 Her geçen gün gelişen internet ve bilgisayar teknolojilerinin en büyük farklılıkları yarattığı alanların başında finansal süreçler geliyor. E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte alışverişlerde, bankacılık işlemlerinde, ticari hayatta teknolojinin varlığını fazlasıyla hissettiğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Bu süreçte artık paraya daha az dokunduğumuz, parayı kazanırken olduğu gibi harcarken da görmediğimiz nakitsiz topluma doğru evriliyoruz. Dünya geneli ile birlikte Türkiye'de de [...]

Go to Top